Terwijl in Amsterdam de gemeenteraad nog debatteert over de vraag welke auto zich al dan niet nog mag vertonen binnen een bepaalde ring (je zou maar net een Ford Thunderbird geërfd hebben en je mag er niet mee naar je grachtenpand rijden), is de Duitse overheid de troepen vooruitgesneld.

Sinds begin dit jaar zijn er milieuzones ingesteld voor de meeste steden. Voertuigen moeten aan bepaalde normen van uitlaatgas-emissie voldoen om bepaalde zones binnen te mogen rijden. Aan de hand van het kentekenbewijs wordt de categorie bepaald waarbinnen de auto valt: groen, geel, rood, of zo slecht dat de auto geen sticker krijgt. Aan het begin van de toegangswegen naar de steden staan borden welke auto wel of niet binnen mag:

Blog Image

Ga je een zone binnen met een auto zonder milieusticker, terwijl dat wel vereist is, riskeer je een boete van 40 euro. Hetzelfde geldt als je met een geel-gestickerde auto een zone binnengaat waar alleen groene stickers mogen komen.

Binnenkort zal het hele Ruhrgebied onderverdeeld worden in milieuzones. Als je pech hebt moet je met je auto een omweg maken, omdat je niet door het Ruhrgebied mag.

De idee achter het onderverdelen in milieuzones ligt in het feit dat in bepaalde steden en binnen bepaalde gebieden de hoeveelheid fijnstof buitenproportionele vormen aanneemt, en op deze manier wellicht vermindert, of op zijn minst niet méér wordt….

Uitgebreide informatie, en waar welke milieuzone geldt of gaat gelden, vind je op deze site (tevens de bron waar bovenstaand plaatje vandaan komt).

Binnenkort gaan wij weer naar Duitsland. Nu niet met de trein, maar met de auto. Wij hebben een milieusticker aangevraagd. Voor ons geen beperkingen, onze auto heeft een groene sticker gekregen:

Blog Image

Hoewel je de stickers bij Tuev-nord kunt aanvragen (zie gelinkte site boven), en bij de vestigingen van Kwik-Fit, ben je het goedkoopste uit als je de sticker aanvraagt bij Dekra.