189 landen hebben in 2000 met elkaar afgesproken dat vòòr 2015 belangrijke wereldproblemen zouden moeten zijn aangepakt. Volledig oplossen is een utopie, maar voor elk probleem is een doelstelling geformuleerd die vòòr 2015 gehaald moet zijn. De Verenigde Naties hebben deze doelstellingen de ‘millenniumdoelen’ genoemd. Elk jaar komen de leiders van de desbetreffende landen bijeen om de voortgang te bespreken van de doelen die gesteld zijn.
De WereldWinkel draagt op haar manier ook haar steentje bij aan het verwezenlijken van een aantal van de millenniumdoelen.

De laatste tijd worden op TV regelmatig spotjes getoond waarin de millenniumdoelen centraal staan. Met name op doel 5 wordt de aandacht gevestigd. Maar welke zijn eigenlijk de millenniumdoelen?

1. De armoede halveren en minder mensen honger.
Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft teruggebracht zijn ten opzichte van 1990.

2. Alle kinderen naar school.
In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen moeten gerealiseerd zijn, onder meer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren vòòr 2005.

4. Minder kindersterfte.
De sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar moeten in 2015 in elk ontwikkelingsland met tweederde teruggedrongen zijn ten opzichte van 1990.

5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland met driekwart teruggedrongen zijn ten opzichte van 1990.

6. Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziekten.
Vòòr het jaar 2015 moet de verspreiding van aids, malaria en andere ziekten gestopt zijn.

7. Meer mensen schoon drinkwater.
Meer mensen moeten in 2015 in een duurzaam milieu gaan leven door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Vòòr 2020 moeten de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk verbeterd zijn.

8. Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden.
Er wordt een mondiaal samenwerkingsverband (partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologiën.

Bij het realiseren van deze doelstellingen zal geld wellicht niet eens het grootste probleem zijn. Veeleer de houding van de landen zelf voor wie de hulp bedoeld is. Neem het probleem Darfur, of Birma (Myanmar) of Zimbabwe.