Gent heeft iets met een draak. Op elk paaltje zie je de beeltenis van een draak. Bovenop de toren van de Belfortkerk staat geen haan als windvaan, maar een draak, bekend als de Gentse Draak.

Het meest waarschijnlijke is dat in de tweede helft van de 14de eeuw het toenmalige stadsbestuur van Gent de opdracht gaf om een draak te fabriceren als symbool van macht en waakzaamheid, voor bovenop de toren van Belfort. Een draak als hoeder van de stad. Er gaat echter ook een verhaal dat de draak in diezelfde tijd door de Vlaamse graaf Boudewijn IX tijdens één van zijn kruistochten op de Turken in Constantinopel buitgemaakt is, en aan de Gentenaren geschonken, als dank voor hun moed. Hoe die draak in Constantinopel terechtkwam, daar bestaan twee versies van: de éne versie zegt dat een Noorse kruisvaarder als dank voor het gastvrije onthaal de draak die op het voorsteven van zijn schip zat aan de keizer van Constantinopel geschonken heeft. De andere versie heeft meer weg van een legende: Joris was een goede koperslager, en Joris had een mooie dochter. Die mooie dochter werd het hof gemaakt door de zoon van de Keizer. Zowel de vader als de dochter zagen de avances niet zitten. De zoon van de Keizer dacht in een onbewaakt ogenblik de dochter te kunnen schaken, maar de vader kon dat net op tijd verijdelen, echter zodanig dat de zoon van de Keizer stervend was. Joris werd berecht, en ter dood veroordeeld. De dochter smeekte de Keizer om genade, en stelde voor dat haar vader in ruil voor zijn leven een kunstgewrocht voor de stad Constantinopel zou maken. Dat werd de draak. Joris koos de draak als object, omdat de gedaante van een draak de geest van het kwaad zou overwinnen.

In de loop der tijd heeft de torenspits verschillende restauraties moeten ondergaan. Ook de draak moest steeds aangepast worden. En vervangen door andere draken, van ander materiaal. De laatste draak dateert van 1980. Heeft een ijzeren romp, en is volledig bedekt met vergulde koperen platen. De draak weegt bijna 400 kg, is 3,50 m lang, 1,50 m breed en 1,80 m hoog.

Blog Image