Hulpverleners in de verslavingszorg kijken nergens meer van op. Omdat de hulpvraag zich vaak niet beperkt tot één soort verslaving, komen ze de meest vreemde snoeshanen op hun weg tegen. Afkicken valt niet mee. Voor een grote groep is het pappen en nathouden.

Toch is het gelukt deze olifant met succes te laten afkicken van de heroïne…