Afgelopen dagen, van 4 tot en met 7 september werd er in Moergestel het grootse zevenjaarlijkse Brabantse gilde-evenement Landjuweel gehouden. In hun folder staat dat het Landjuweel het grootste en belangrijkste Noordbrabantse gildenfeest is. Zo’n 140 gilden binden op sportieve wijze de strijd met elkaar aan op het gebied van vendelen, schieten, volksdansen, trommelen, bazuinblazen, jeu des boules. Op de laatste dag zijn er optochten, en is er de massale opmars, de presentatie van de muziekgroepen en vendeliers van de organiserende gilden.

Wij zijn er de laatste dag ook naartoe getrokken. In de tijd dat wij er waren, hadden we niet te klagen over het weer: het was droog, met een enkel miezertje. Op andere tijden van de dag was een regenpak niet overbodig. Jammer voor het festijn. Op mij kwam het geheel erg folkloristisch over. De kledij waarin de meeste gildebroeders en -zusters rondliepen was een lust voor het oog. Toch schijnt het gildewezen een heel serieuze zaak te zijn: het werkt door in de manier van opvoeden.

Enkele impressies: