Her en der kwam ik zomaar wat uitspraken tegen……

Jean-Paul Belmondo:
Een vrouw is het enige geschenk dat zichzelf inpakt.

E. Witlowe:
Eén van de moeilijkste opgaven in deze wereld is een vrouw ervan te overtuigen dat ook een koopje geld kost.

Margret Brown:
Pas als de vrouw in haar werk iets verkéérds doet, valt het iedereen op dat ze een vrouw is.

Selma Diamond:
Vrouwen moeten wel gevoel voor humor hebben, kijk maar eens naar de mannen met wie ze getrouwd zijn.

Georges van Acker:
De zorg om er jong uit te zien geeft vele vrouwen nieuwe rimpels.