Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Je groet mensen door even te zwaaien, een handbeweging met de duim omhoog, een klopje op de schouder, of door de hand van de ander te schudden. In hoeverre je iemand kent, bepaalt vaak ook de manier waarop je de ander groet.

Kent u haar nog, Rita Verdonk? Ja, nu is ze weer even nieuws, omdat volgelingen van haar in Zuidplas bij vervroegde Gemeenteraad verkiezingen twee zetels in de wacht wisten te slepen voor TON.
Vandaag, 20 november, precies vijf jaar geleden, werd Rita, destijds nog minister van integratie, de door haar uitgestoken hand geweigerd door de Tilburgse imam Ahmad Salam. Hele discussies ontstonden daarna.

Het merendeel van de mensen trekt zich niet zoveel van die discussies aan: men groet elkaar, geeft elkaar de hand, maakt een praatje, en probeert er het beste van te maken. Juist de discussies in de ’top’ bepalen echter het maatschappelijk debat. Een aantal mensen, die zich hebben verenigd in ‘De reikende hand’, vindt dat een stem gegeven moet worden aan de gematigdheid.

Ze hebben 20 november gebombardeerd tot Nationale Handschuddag….

(Dat je nu juist weer een ander soort discussie krijgt, waar je ook je twijfels bij kunt hebben, laten we voor het gemak maar even buiten beschouwing….)