Het is weer bijna het begin van een nieuw studiejaar. Tilburg herbergt de Universiteit van Tilburg, en verschillende HBO-instellingen. Elk jaar moeten de verse eerstejaars studenten wegwijs gemaakt worden in Tilburg, en wat eromheen hangt. Je kunt als eenling aan de studie beginnen, en allengs vrienden worden met gelijkgestemden. Je kunt je ook aansluiten bij één van de studentenverenigingen die Tilburg rijk is.

Zo heb je het studentendispuut ‘Black & White’. Die heeft samen met een aantal Horeca-gelegenheden een aanvraag bij het gemeentebestuur van Tilburg ingediend om in het kader van de inwijding van de eerstejaars een kamelenrace te houden, op 16 september.

Achter de schermen is er veel gebekvecht over het wel of niet verlenen van de vergunning om die race te houden. De meerderheid van het gemeentebestuur wilde de vergunning wel verlenen, mits de organisatie aan een aantal eisen zou voldoen:
– Tien centimeter zand op het stuk waar de race plaats vindt.
– Niet teveel publiek (de organisatie verwacht 750 à 1000 bezoeker, maar na al deze commotie zullen het er wel meer worden)
– Genoeg afstand tussen dieren en toeschouwers.
– Geen hard geluid.
– Goede rustplaatsvoorzieningen voor de dieren.

De organisatie zegde toe dat ze erop toeziet dat deze voorwaarden nageleefd worden, en het College zag geen reden om de vergunning niet te verlenen. Onderbuikgevoelens die refereren aan hoe de kamelen zich moeten voelen, en of zo’n race wel goed is voor de kameel, die worden niet meegewogen. Er wordt bestuurd op regels.

Dit is de straat waar de kamelenrace gaat plaatsvinden:

Ik weet niet of er één race van twee kamelen gehouden wordt, of verschillende races. Feit lijkt mij, dat het zand na één race alle kanten op gestoven is. Zou er dan weer opnieuw zand van tien centimeter uitgesmeerd worden? Rond de 1000 bezoekers….waar laat je die? Ze willen natuurlijk wel allemaal de race zien, en niet slechts een drinkende kameel na afloop van de race. Links in de straat bevinden zich allemaal horeca-gelegenheden (juist ja, die hebben mede de aanvraag ingediend). Ramen zullen open staan, bierdrinkende studenten erachter. Luid schreeuwend natuurlijk.

Op zich vind ik het idee van een kamelenrace wel leuk, maar dan in de woestijn. Desnoods ergens in de Loonse en Drunense Duinen. Maar zo niet.