Vanaf 1 oktober gaat het BTW tarief voor de ‘luxe’ artikelen omhoog van 19% naar 21%. In de krant lees je artikelen, waarin staat dat de winkelier daar nog niet echt op voorbereid is, dat de consument in eerster instantie nog niet veel zal merken van deze BTW-verhoging. De winkelier moet een andere psychologische prijs bedenken. Waar de prijs eerst €9,99 inclusief 19% BTW was, wordt de prijs €10,16 inclusief 21% BTW.

Je leest dat de winkelier vindt dat hij de consument een zeer grote dienst bewijst door nog even te wachten met het aanpassen van de prijs. Want het gaat ten koste van de marge, en die marge is al niet zo hoog, aldus de winkelier.

Nou, dat valt wel mee. In de tijd dat ik bij de wereldwinkel gewerkt heb, heb ik te maken gehad met inkopen en verkopen. Ik geef toe, produkten met 6% BTW, daar valt weinig eer aan te halen, maar in de wereld van 19% BTW, en straks 21% BTW, daar wordt met aardige marges gewerkt. Misschien dat de marges op bier en wijn niet zo groot zijn, maar dan zit je ook meer in de supermarktwereld te wroeten; in die wereld is het continue oorlog. Zo’n AH die doodleuk een mes op de leveranciers zet door aan te kondigen voortaan 2% minder te betalen voor de inkopen.

Bij de overgang van de gulden naar de euro, zag je dat aanvankelijk de prijzen redelijk trouw volgens de rekenmodule omgerekend waren, maar al snel kwamen er afrondingen, naar boven natuurlijk. Zoiets voorzie ik bij deze overgang ook. Bovendien is het voor de consument een stuk lastiger te beoordelen of een bepaald artikel juist omgeprijsd is. 19% BTW, 21% BTW.

De verhoging heeft voor de winkelier slechts beperkt gevolg: die heeft te maken met de BTW-afdracht. Per saldo zal hij door de verhoging van 19 naar 21% een beetje meer moeten afdragen.

De consument heeft die afdrachtmogelijkheid echter niet. Voor hem zal de verhoging grotere gevolgen hebben.

UPDATE, 25 september:

Gisteravond had 1Vandaag een item gewijd aan de BTW-verhoging. In beeld kwam ook een kroegbaas die een biertje aan het tappen was. ‘Een biertje kost nu €2,30. Ik vind het niet leuk, maar ik zal straks €2,40 moeten vragen door deze verhoging.’
Klopt dat wel, dacht ik. Nee dus. De prijs van een pilsje zonder BTW is 2,30 gedeeld door 1,19 = 1,93. Met 21% BTW wordt de prijs 1,93 x 1,21 = 2,34. Ofwel €2,35.