Was het eindelijk rustig rond Geert Wilders na alle commotie vanwege zijn ‘film’ Fitna, is er nu één of andere actiegroep in Jordanië (Messenger of Allah unites us) die middels een aanklacht via de rechter gedaan wil krijgen dat er een internationaal arrestatiebevel naar Geert Wilders uitgaat, vanwege zijn aanzetten tot haat tegen Moslims, met name door de film Fitna. En de rechter heeft die aanklacht ontvankelijk verklaard.

Diezelfde actiegroep is een campagne gestart om het volk op te roepen om allerlei producten, die op een door hen gemaakte poster staan, te boycotten. Nederlandse producten, maar ook Deense producten (vanwege die cartoons). Een aantal Nederlandse bedrijven heeft eieren voor haar geld gekozen en in plaatselijke kranten zich openlijk gedistantieerd van de film van Geert Wilders.

Ik geef toe, boycots kunnen best vervelend uitpakken. In het verleden zijn er verschillende oproepen geweest om bepaalde producten te boycotten. Meestal omdat bij de productie sprake was van dermate mensonterende taferelen, dat de oproep niet meer dan terecht was. Eén van de meest succesvolle acties op dit gebied was de Boycot Outspan Aktie, met als slogan: pers geen Zuidafrikaan uit!

Blog Image

Maar, geef toe, als je Fitna gezien hebt, denk je toch: ‘Is dat nou alles?’ en ga je toch over tot de orde van de dag…..?