Privacy is een woord dat steeds meer met het Stenen Tijdperk geassocieerd wordt. Niemand kijkt er meer vreemd van op dat hij/zij door de meest onbekende bedrijven en organisaties opgebeld wordt. Het éne verkooppraatje nog beter dan het ander. Naam, adres en telefoongegevens gaan van bedrijf naar bedrijf. Er wordt grif geld voor betaald. Zelf zie je nooit iets van dat geld, hoewel het toch echt om jouw gegevens gaat. Jij krijgt slechts de irritante telefoontjes. Tegenwoordig is er een bel-me-niet-register, waar je kunt aangeven dat je verschoond wenst te blijven van hinderlijke telefoontjes. Ook daar moet je je doopceel achterlaten, en je gegevens blijven rondcirculeren, dus ja, op het gebied van privacy is er niets veranderd.

In 1948 schreef George Orwell het boek 1984. Big brother is watching you…..een waarschuwing van hoe het niet moet worden in de wereld.
Tegenwoordig staat op elke hoek van de straat een camera, en worden al je bewegingen gevolgd. Af en toe een geheven vingertje: de privacy is in het geding. Maar verder niemand die erom maalt. Alles voor satan, dwz het woord ’terrorisme’ is een toverspreuk geworden om allerlei grensverleggende acties te rechtvaardigen. Als goedprater wordt de opmerking gemaakt: als je niets te verbergen hebt, dan……

Een tijdje geleden viel in bijna ieder huishouden een brief over het Electronisch Patiënten Dossier op de mat. Koppeling van medische gegevens op een landelijk netwerk. De folder begint aldus: De zorg in Nderland biedt steeds meer mogelijkheden. Samenwerking tussen zorgverleners zoals uw (vervangend) huisarts, apotheker en specialist is daarbij noodzakelijk. Het is belangrijk dat zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens met elkaar kunnen delen. Dan volgt er iets over betrouwbaar en streng beveiligd, enzovoorts. Maar dat wordt weer helemaal onderuit gehaald door de volgende zin: Om te controleren of zorgverleners terecht uw medische gegevens opvragen, wordt bijgehouden welke zorgverlener op welk moment gegevens heeft ontvangen. En als het niet terecht was, is het te laat, want dan heeft die zorgverlener ze al, denk ik dan…..
Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw medische gegevens gekoppeld worden in het systeem, kun je dat kenbaar maken middels het insturen van een formulier (tot 15 december heb je daar de tijd voor), maar tussen de regels door laat Ab Klink (want van hem is de brief afkomstig) duidelijk merken dat je half dood bent als je bezwaar maakt….

Het koppelen van allerlei persoonlijke gegevens zal steeds verder gaan. Wat dat voor de toekomst betekent, illustreert onderstaande e-mail die wij kregen, op zeer duidelijke wijze:

Dit is Nederland – regelstaat nr. 1

Hoe ziet de toekomst eruit als je de nieuwe electronische identiteitskaart op zak hebt? Een klein voorproefje:

Telefoniste: Pizza Hut, goede morgen.
Klant: Goede morgen, ik wil een paar pizza’s bestellen.
Telefoniste: Mag ik uw Burgerservicenummer, meneer?
Klant: Dat is 222 0033653 52
Telefoniste: Dank u, meneer Jan Vandenbroecke. Uw adres is Haagstraat 256, uw vaste telefoonnummer is 288 54 22, het nummer op uw werk bij Dexia is 678 89 65 en uw GSM 0475-652532. vanuit welke locatie belt u ons?
Klant: Euh…ik ben thuis. Waar haalt u al deze info over mij vandaan?
Telefoniste: Wij zijn op het Systeem aangesloten, meneer.
Klant (zucht diep): Goed dan! Mag ik twee pizza’s met ham, mozzarella en….
Telefoniste: Ik denk niet dat dit een goed idee is, meneer.
Klant: Hoezo?
Telefoniste: U lijdt volgens uw medische dossier aan hoge bloeddruk en u hebt een te hoog cholesterolgehalte; uw ziekteverzekering weigert de gevolgen van schadelijk eetgedrag te vergoeden. Bovendien krijgenwij een boete voor het leveren ervan.
Klant: Oei! Wat raadt u mij dan aan?
Telefoniste: Probeert u onze pizza met yoghurt en sojabrokjes eens. U zult dat ongetwijfeld heel lekker vinden.
Klant:Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?
Telefoniste: Uw vrouw heeft onlangs het boek ‘Lekkere recepten met soja’ in de lokale bibliotheek geleend.
Klant: Okee…stuurt u daar dan twee van. Een voor mij en een voor mijn vrouw.
Telefoniste: Goed. dat kost samen dertig euro.
Klant: Prima. Ik geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is…
Telefoniste: Sorry meneer, maar u hebt uw toegestane bedrag al overschreden. U zult cash moeten betalen.
Klant: Okee, ik ga het bedrag wel even pinnen voordat uw bezorger er is.
Telefoniste: dat zal niet lukken, meneer, er staat niets meer op uw bankrekening.
Klant (boos): dat is uw zaak niet! Stuur die pizza’s en ik zorg wel dat ik het geld heb. Hoelang duurt het?
Telefoniste: u krijgt de pizza’s over een uur bij u thuis. Hebt u haast, dan kunt u ze hier afhalen en contant betalen.
Maar pizza’s per motor vervoeren is niet aan te raden, meneer.

Klant (getergd): Hoe weet u dat ik een motor heb??
Telefoniste: Ik lees hier dat u uw afbetalingen van uw auto niet meer hebt kunnen doorbetalen en dat uw wagen in beslag is genomen. Maar uw motor is betaald, dus ik veronderstel dat u die gebruikt.
Klant: gvgvgvd
Telefoniste: Mag ik u verzoeken om beleefd te blijven, meneer? U bent al eens veroordeeld wegens belediging van een wetsdienaar. Een tweede aanklacht zou niet best zijn.
Klant: (sprakeloos)
Telefoniste: Nog iets anders, meneer?
Klant: Neen….Of ja, toch wel: vergeet niet om ook de gratis twee liter cola te leveren, zoals in uw folder staat.
Sorry meneer, een uitsluitingsclausule in onze vergunning verbiedt ons om gratis dranken, die suiker bevatten, aan diabetici te geven….wat dacht u van suikervrije Rivella, meneer? Die moet u natuurlijk wel betalen, maar…
Klant: hangt op….