In het centrum van Tilburg, op wat bij de Tilburgers bekend staat als de ‘Vijfsprong’, staat een boom, een esdoorn. Al meer dan honderd jaar…De laatste jaren echter is deze boom inzet van een verbeten strijd tussen de Gemeente Tilburg en de Stichting tot Behoud van de Vijfsprong. De Gemeente wil dat stukje Tilburg herinrichten, om de automobilist tegemoet te komen: vooral leveranciers moeten zich nu in bochten wringen om op de plaats van bestemming te komen. Die esdoorn past niet meer in de plannen van de Gemeente, en hoewel de boom tot het beschermd stadsgezicht van Tilburg hoort, is er toch een kapvergunning verleend. Zelfs de Raad van State heeft zijn goedkeuring uitgesproken over de herinrichtingsplannen van de Gemeente. Saillant detail in het vonnis is, dat de Raad van State zich bewust is van het beschermd zijn van dat stukje Tilburg, maar omdat de kapvergunning nu eenmaal al verleend is, is er niets tegen de herinrichtingsplannen van de Gemeente in te brengen. Hoe burocratisch kun je zijn: de vergunning om te kappen kun je toch ook intrekken….?

Blog Image

Gisterochtend was het zover: de boom zou gekapt gaan worden, maar wakkere actievoerders hadden zich over de boom ontfermd, en zorgden hiermee voor uitstel van executie. Voor de Gemeente maakte dat niet veel uit: die begint pas in maart 2009 met de plannen. Zeg dan ook maar dag tegen de gietijzeren lantarenpaal…

Voor meer (achtergrond) informatie, zie dit artikel, en de links die daar vermeld staan….

Update: vanochtend 27 november is de boom toch omgekapt…..zie hier.