Het valt me zo vaak op, dat het geen toeval kan zijn: je staat met je auto als vierde of vijfde in de rij te wachten voor een verkeerslicht dat op rood staat. Voor iedereen is het verkeerslicht goed te zien. We gaan er even van uit dat van één van de auto’s voor je de moter niet afslaat, en dat niet iemand van de gelegenheid gebruik maakt om een ander CD-tje in het apparaat te duwen. We gaan ervan uit dat alles normaal verloopt. Je zou denken dat, als het licht op groen springt, je allemaal tegelijk optrekt, en gaat rijden….

Maar nee hoor. Het duurt altijd enige tijd voordat jij kunt rijden.

Ik heb me altijd afgevraagd waar dat aan ligt. Oké, de ene auto is de andere niet: de ene auto trekt sneller op dan de andere. Maar beweging zou er altijd moeten zijn, en dat is niet zo, je blijft echt stil staan. Soms heb je nog de pech dat het licht alweer op rood staat als jij aan komt….