Ik schijn iets gedaan te hebben, dat niet mag: telkens als ik meegedaan had met de Murphy’s Quiz Night op de maandagavond, selecteerde ik een aantal vragen uit die quiz, en zette die op mijn weblog. Later scande ik ook de plaatjesronde, en maakte die onderdeel van de vragen.

Ik kreeg een e-mail van de organisatie van de Murphy’s Quiz Night, dat ze geattendeerd waren op mijn website. Dat ik, door de vragen en antwoorden op het web te zetten, voor competitievervalsing zorg, en er was iets met copyright. Of ik maar even alle content betreffende de quiz binnen vijf dagen van de website wil verwijderen. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan zullen er gerechtelijke stappen volgen.

Nu ja, ik ga daar niet moeilijk over doen. Ik heb alle Quiz Nights inmiddels verwijderd. Maar toch, ik weet het niet: laat ik beginnen met zeggen dat ik überhaupt niet wist dat ik aan competitevervalsing deed. Mij is verteld dat deze quiz landelijk op de maandagavond gespeeld wordt, maar nu blijkt dat deze quiz met dezelfde vragen ook op andere dagen van de week gespeeld wordt. Mijn reactie is, dat als mensen kwaad willen, dat ze toch wel achter de weekvragen kunnen komen. Ik geef toe, het wordt ze nu makkelijk gemaakt. Maar waar doe je het voor? Ga je je in allerlei kronkels bewegen om bij winst een consumptiebon in ontvangst te mogen nemen?
En dan die copyright….de organisatie struikelde vooral over de publicatie van de plaatjes. Dat hun beeldmerk erop staat. Als organisatie zou ik blij zijn met die gratis reclame. Maar goed, ik zie dat kennelijk anders. Ik heb er ook totaal niet bij stil gestaan, dat ik één of ander copyright zou schenden. Daarnaast vindt de organisatie dat het copyright van de vragen ook bij hen ligt. Terwijl ik de moeilijkdoenerij om de plaatjes nog begrijp, vind ik hun houding met betrekking tot de vragen heel vreemd: als iemand met een quiz meespeelt, de vragen en antwoorden opschrijft, en diezelfde quiz later in huiselijke kring dunnetjes over doet, is dat dan ook schending van copyright?

Kortom, ik heb geen zin in juridisch geharrewar. Maar ik vind wel dat de organisatie zich heeft laten kennen…..(ik zal de e-mail die ze mij gestuurd hebben hier maar niet ‘publiceren’, want misschien ligt dat ook wel copyright-gevoelig).