‘Met de wereldwinkel uit Tilburg, met Gerrit’
‘Met KPN Zakelijk. Bent u degene binnen uw bedrijf die voor de ICT verantwoordelijk is?’
‘Ik heb wel een adviserende rol, maar geen beslissingsbevoegdheid.’
‘Het gaat om de dongel….’
‘Als ik u mag onderbreken: wij hebben geen laptop.’
‘Uw bedrijf heeft geen laptop….?!’

De man moest dit duidelijk bij zichzelf verwerken. ‘Ik bel over een jaar of twee nog wel eens een keer.’