Ik kreeg vandaag een brief van de Sociale Verzekeringsbank over het stopzetten van de toeslag op het AOW-pensioen vanaf 2015. Nu duurt het nog wel enige tijd voordat ik de 65-jarige leeftijd heb bereikt, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met informatie hierover.

Mensen die op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan kunnen een toeslag krijgen op hun AOW als hun partner jonger is, en minder dan €1251,08 bruto per maand verdient. Die toeslag wordt dus vanaf 2015 afgeschaft. Voor de mensen die na 1949 zijn geboren. Al in 1995 daartoe besloten. Als reden wordt letterlijk gezegd:
‘De toeslag is gebaseerd op het oude kostwinnerschap van de man. Steeds meer vrouwen hebben echter eigen inkomen. In 2015 wordt het aantal tweeverdieners geschat op 75% van alle gehuwden en samenwonenden. Het afschaffen van de toeslag past bij de toenemende economische zelfstandigheid van vrouwen.’
De brief gaat verder in de trant van, dat je daarop voorbereid moet zijn enzo, en wat je eventueel zou kunnen doen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je partner gaat werken….

Ik vind het wel vreemd dat ik de brief gekregen heb, en niet mijn partner: zij is wat ouder dan ik, én ze verdient meer. Als je goed beschouwt, komt de zin ‘steeds meer vrouwen hebben echter eigen inkomen’ heel hokjesgeestachtig over. De vrouw als kostwinner vat nog niet echt post….Dan nemen ze een maatregel die vooruitstrevend zou moeten zijn, maar blijven ze in hun eigen denkkader zeer conservatief…..

Dat heel die brief, aan wie ook gericht, op ons niet van toepassing is, dat doet niet ter zake.