Je kunt ze niet genoeg een spiegel voorhouden…..

‘Meten is weten’ is hun motto, en ‘plannen is kennen’.
Dat je daar flexibel mee om moet gaan, zien we aan het verhaal van

DE KANORACE

De teams van de twee bedrijven gingen flink oefenen. Op de dag van de race waren beide teams op hun best.
De Japanners wonnen echter met ruime voorsprong:
Na de nederlaag was het moreel van het Nederlandse team tot een dieptepunt gedaald. Het management van het Nederlandse bedrijf vond dat er het komend jaar zeker gewonnen moest worden. Daarom werd er een projectgroep opgericht om de problemen te onderzoeken:
De projectgroep ontdekte na veel onderzoek, dat bij het Japanse team 7 kanoërs roeiden en 1 de instructies gaf…:
terwijl bij het Nederlandse team 7 kanoërs de instructies gaven en 1 roeide…:
In deze crisissituatie gaf het management van het Nederlandse bedrijf een duidelijk bewijs van hun leiderscapaciteiten: ze huurde meteen een adviesbureau in om de structuur van het Nederlandse kanoteam te onderzoeken:
Na veel maanden van hard werken kwamen de experts tot de conclusie, dat er in het Nederlandse kanoteam teveel mensen instructie gaven en te weinig roeiden.
Met behulp van het rapport van de experts werd besloten de structuur van het kanoteam te wijzigen.
(Bovendien bleek dat in de voorbereidingen onvoldoende tot niet aan procesplanning en -bewaking werd gedaan. Besloten werd om een planbordsysteem aan te schaffen en mensen verantwoordelijk te maken voor het bewaken van de vooruitgangen gedurende de trainingsperiode. Het moderne plan- en presentatiesysteem werd secuur bijgehouden en verzorgde op een overzichtelijke manier de voortgang van de herstructurering van het kanoteam.)
De wijziging hield in dat er nu 4 kanoërs instructies zouden geven, 2 kanoërs toezicht zouden houden, 1 kanoër hoofd van de toezichthouders zou zijn en 1 kanoër zou roeien. Bovendien werden er maatregelen genomen om die ene roeier te motiveren: ‘We moeten zijn werkgebied vergroten en hem meer verantwoordelijkheden geven’…:
Echter, het jaar erna won het Japanse team met een nog grotere voorsprong:

Waar herkennen we die bonusuitkeringen toch van…..?