Betreft: annulering bestelling

24 januari 2010

Beste mensen

Een aantal weken geleden zijn we ingegaan op een aanbieding, die via een callcenter namens de KPN aangeboden werd: internet plus bellenextra en interactieve TV. Voor de overstap zou worden gezorgd. Nummerbehoud voor de telefoon was geen probleem. Behoud van e-mailadres kon voor een meerprijs van €2,00 à €3,00 per maand. Daar konden we mee leven. We gingen op de aanbieding in.

Ruim twee weken later werden we opgebeld door één van jullie medewerkers met de mededeling dat het niet gelukt was om de overstap te regelen. Er was iets dat met principes op het gebied van privacy te maken had. Ziggo wilde niet meewerken aan de overstap. Per brief werd nog eens bevestigd, wat telefonisch al was meegedeeld. Als reden werd hier echter genoemd, dat het contractnummer onjuist was. (Over welk contractnummer het gaat, is mij niet duidelijk, en wordt niet gezegd.)

Het kwam er in ieder geval op neer dat we zelf het abonnement bij Ziggo moesten opzeggen.

Ik heb Ziggo gebeld. Gevraagd waarom hun bedrijf niet meedoet met de overstapservice. Ik noemde de bijzonderheden. Ze vonden het heel vreemd. Zijzelf verzorgen ook allerlei overstappen, waarom dan niet omgekeerd….Ze gingen even in de annalen zoeken. Blijkt dat ze helemaal geen aanvraag van jullie kant ontvangen hebben om ons te laten overstappen…..

Meteen heb ik geïnformeerd naar behoud van het e-mailadres. Dat zou kunnen, maar de goedkoopste manier in ons geval om het adres te behouden, is voor €36,00 per maand. Dat vonden we teveel van het goede. We besloten het huidige abonnement niet op te zeggen.

We hebben jullie klantenservice gebeld om ons beklag te doen. We kregen iemand aan de lijn, die de situatie begreep, en zei, dat we de bestelling alsnog konden annuleren, ook al was de annuleringstermijn al voorbij. Op het moment dat blijkt dat een bepaald product beloofd wordt, maar in de praktijk anders uitvalt, dan wordt niet het product geleverd waartegen je aanvankelijk ‘ja’ gezegd hebt. Dan kun je de bestelling dus altijd annuleren. We lieten de bestelling dus annuleren…..en ook de bijbehorende facturen natuurlijk, die toen nog niet gestuurd waren, maar die er ook niet moesten komen. Mochten toch facturen gestuurd worden, en het bedrag automatisch geïncasseerd worden, dan kan het bedrag altijd weer teruggehaald worden.

Het lijkt erop dat jullie afdelingen enigszins langs elkaar heen werken. Inmiddels kregen we een doos aangeboden waarin een installatiepakket zit om internet plus bellen via jullie mogelijk te maken. We waren wat overdonderd, vergaten om het pakket te weigeren, en retour afzender mee terug te geven. De doos staat nog ongeopend op tafel.

Per post kregen we een brief waarin stond dat we toch wel snel moesten zijn met de installatie, omdat anders het risico bestond dat er dubbel betaald moest worden….(in een andere brief werd er ook nog op gewezen dat we toch wel heel snel Ziggo moesten opzeggen)

En dat, terwijl we al lang en breed aangegeven hadden om onze bestelling te annuleren. En dat één van jullie medewerkers toegezegd had, om die annulering daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

De doos zal teruggestuurd worden.

Met vriendelijke groet,

Gerrit