Er zijn van die spellen, waarbij je beter in slem kunt zitten, dan in de manche. Niet omdat het bieden en maken van slem meer punten oplevert, maar omdat je een slem vaak anders afspeelt, dan wanneer je op datzelfde spel in de manche zou zitten:

Dummy:
♠ HVT
♥ V3
♦ 74
♣ AHT762

Hand:
♠ B
♥ AHB9764
♦ A98
♣ 54

Het contract is 6 Ha, start Ru Heer.
Er zit niets anders op: de klaverkleur moet 3-2 verdeeld zijn bij de tegenpartij, en de troeven moeten ook verdeeld zijn, 2-2 dus.
We pakken Ru Aas, spelen Kl Aas en Heer (gelukkig, beide tegenstanders bekennen, eerste horde overwonnen), we troeven een Klaver in de hand met Ha Boer. De andere drie Klavers zijn vrij, daar kunnen in de hand Sch Boer en Ru 9 en Ru 8 op weggegooid worden. Eerst moeten de troeven bij de tegenpartij weg. We spelen dus Ha Aas, daarna een Harten naar de Vrouw in de dummy. Ook dat gaat goed. Beide tegenstanders bekennen. De troeven zijn eruit bij hen. We benutten de drie Klavers in de dummy, waarna we in de hand alleen nog troef hebben. 13 slagen gemaakt…..

Wanneer het contract 4 Ha is, met de start van Ru Heer, kijk je toch anders tegen de kaart aan. Je houdt rekening met bijvoorbeeld een 4-1 verdeling van de Klavers bij de tegenpartij, of met een 3-1 verdeling van troef. Je gaat je contract op een andere manier afspelen. Je zult dan ook geen 13 slagen meer maken…

Na afloop blijkt inderdaad, dat de paren die in slem zaten, dat die 13 slagen gemaakt hebben, en dat de paren die in de manche zaten, dat die 11 slagen gemaakt hebben.
(Merk op dat na een Schoppenstrart voor de Aas van de tegenpartij, er altijd 12 slagen gemaakt worden, maar degene die moet uitkomen heeft een opgelegde Ru Heer start.)