Mijn oog viel toevallig op een poster waarop stond:

Werken tot je 67ste,
al afgeschreven op je 50ste

Dat klopt aardig. Althans, voor wie op 50 jarige leeftijd nog een poging wil wagen om in het reguliere arbeidsproces van enige betekenis te zijn. Sterker nog, vanaf je 45ste ben je al min of meer afgeschreven.

Is het je gelukt om je een plekje te veroveren in het walhalla der werkenden, dan zul je dat meestal wel kunnen uitzingen tot het moment dat je 67 wordt. Mits er geen gekke dingen gebeuren natuurlijk. Een bedrijf kan altijd zomaar failliet gaan, of z’n nering naar een ander land verplaatsen. Soms moeten er reorganisaties doorgevoerd worden. Maar normaal gesproken….

Als een bedrijf qua personeel moet inkrimpen om wat voor reden dan ook, zou leeftijd het criterium van afvloeiing moeten zijn, en wel zo, dat de jongsten er het eerst uit gaan. Die zitten in een leeftijdscategorie waarbij ze nog niet afgeschreven zijn, die zullen eerder een andere baan vinden, en krijgen.

‘De maatschappij’ kan er natuurlijk ook voor zorgen dat er een knopje omgezet wordt bij de mensen die het aannamebeleid in hun portefeuille hebben, zodat bij sollicitaties iedereen weer gelijke kansen heeft, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk…