Soms zit het tegen, soms zit het mee.
Na een biedverloop waar de honden geen brood van lusten, eindigden mijn bridgepartner en ik in 6 Klaver. Ondergetekende mocht het contract afspelen.

Na de start van Harten 6 kwam op tafel:
♠ VB753
♥ AV92
♦ 8
♣ AH3

In de hand had ik:
♠ 96
♥ H43
♦ AVT2
♣ VBT6

De tegenpartij is gelukkig niet met schoppen gestart. We hebben nog kans.
1. Eén van de schoppenverliezers kan weg op de vierde harten van de dummy. De hartens moeten bij de tegenpartij dus 3-3 verdeeld zitten, of rechts van jou moet de Tien of de Boer in een dubbelton hebben. Je kunt dan over je buur links een snit nemen naar Vrouw Negen toe.
2. Hoewel er een singleton ruiten op tafel ligt, zullen we toch de snit op Ruiten Heer moeten nemen, omdat we niet genoeg entrees naar de hand hebben om drie ruitens te troeven, en ook nog om de troef bij de tegenpartij te trekken. Ruiten Heer moet dus goed zitten.
3. Juist door de communicatieproblemen is het noodzakelijk om de twee ruitens die je moet troeven in de dummy, om die met de aas en de Heer te troeven. Bij de tegenpartij moeten de troeven, klaver, dus 3-3 verdeeld zitten.

Tot zover de analyse. Nu het spel:
De hartenstart nemen we met het Aas op tafel. We spelen Ruiten 8 naar Ruiten Vrouw. Die houdt…snit gelukt….nu Ruiten 2 op tafel getroefd met Klaver Aas. Terug naar de hand via Harten 2 naar Harten Heer. Rechts speelt Harten Tien bij. We troeven nu Ruiten Tien in de dummy met Klaver Heer. Vervolgens gaan we troef trekken. Klaver 3 naar Klaver Tien, daarna Klaver Vrouw en Klaver Boer….ook het tweede wonder doet zich voor: de klavers zaten 3-3 verdeeld.
Dan nu het uur van de waarheid: welke beslissing nemen we in harten? Spelen op een 3-3 verdeling bij de tegenpartij, of op 4-2, met de vierkaart links van jou? Er zijn theoriën die zeggen dat je tegen slem in principe niet de kleur moet starten waarin je Boer-vierde hebt. Onze tegenstanders kennen die theorie ook…..Ik ga voor de 3-3 verdeling. Ik speel dus harten naar de Vrouw…..pfff de Boer valt, de 9 is hoog geworden. Daar gaat één verliezende schoppen in de hand op weg. Aan de andere valt niet te ontkomen.

Contract gemaakt. De tegenpartij feliciteerde me met het afspel. De slagen moesten wel allemaal in de juiste volgorde gespeeld worden. Vervolgens bood ik mijn excuses aan dat we door een misverstand in het bieden in 6 Klaver terechtkwamen, dat na de start wel alles moest zitten zoals het zat. Dat we veel geluk hadden.