De wereldwinkel kent twee overkoepelde organen: de Landelijke Vereniging van WereldWinkels en FairSupport. De eerste controleert met name de projecten, onderzoekt of de leveranciers zich houden aan bepaalde afspraken, houdt zich met het eerlijkheidsprincipe bezig. De tweede houdt zich vooral met de financiële kant van de zaak bezig, houdt trends in de gaten, zorgt voor promotiemateriaal, enzovoorts. Zie ook hier, een eerder stukje.

Dat promotiemateriaal…..er waren wereldwinkels, die vroegen om meer promotiemateriaal. Signings, posters, steeds geënt op een ander thema. Op die wens is FairSupport ingegaan. Maar wel heel rigoreus: niet alleen de wereldwinkels die om meer materiaal gevraagd hebben, kregen een dubbele hoeveelheid, maar iedere wereldwinkel die contributie betaalt aan FairSupport. (Je kunt ook wereldwinkel zijn, zonder aangesloten te zijn bij de Landelijke Vereniging en FairSupport.) Toch maar eens bellen, of er geen vergissing in het spel is…

Maar nee, een bewuste actie. Het blijkt namelijk goedkoper om iedere aangeloten wereldwinkel een dubbele hoeveelheid posters en dergelijke toe te sturen, dan vinkjes te zetten bij welke winkel wel en welke niet. Kost arbeidstijd. En meer laten drukken is goedkoper dan wat minder, vanwege kwantumkorting.

Maar die overbodige posters enzo dan? Wij hebben aan één poster meer dan genoeg. Nou, die gooit u dan toch gewoon weg bij het oud papier…?! En als u het niet doet, dan doen wij het wel. Minder laten drukken is geen optie…

En wij maar denken dat mensen in de hoek van de wereldwinkel, en dus ook in die van het overkoepelde orgaan, zich mede zouden bekommeren om het milieu, en dat het niet erg zou zijn als daar iets meer voor betaald zou moeten worden. Maar nee….