Er kwam iemand de winkel binnenlopen die onderzoek deed naar hoe de ingekochte producten bij de verschillende winkels komen.

In ons geval geschiedt dat door een vrachtauto die eens in de twee weken de bestelde spullen aan de voordeur aflevert. Nu, in de zomer worden chocola-producten met een koelwagen gebracht. Eens in de zoveel tijd gaan we zelf op pad met de VW Transporter.

Hij deed onderzoek in opdracht van een koeriersbedrijf, de Binnenstadservice. Dit bedrijf heeft aan de rand van Tilburg, industrieterrein Loven, een pand betrokken, vanwaaruit het de bedoeling is om alle goederen in ontvangst te nemen die voor winkels in het centrum bedoeld zijn, en die goederen dan op haar beurt verder te distribueren met electrische auto’s en bakfietsen. Het centrum wordt op deze manier ontlast van de vrachtauto’s. Schoon vervoer wordt ingezet voor verdere distributie.

Het idee is inderdaad leuk. De consequentie is wel dat een extra schakel in het logistieke proces gecreëerd wordt. Dat maakt het geheel er niet goedkoper op…ja nee, de kosten worden doorberekend aan de winkelier, maar dat zal niet zoveel zijn (op hun site staat zelfs dat in ontvangst nemen van de goederen, en doorsluizen van diezelfde goederen gratis is, maar dat zal wel achterhaald zijn, want op de achtergelaten folder wordt melding gemaakt van zeer geringe kosten). Kijk meneer, je moet af en toe wat over hebben voor het milieu.

Dat ben ik met hem eens. Het zal de vervoerder van Fair Trade Original niets uitmaken of hij naar onze winkel moet rijden, of naar industrieterrein Loven. Hoe staat het echter met de producten: wanneer krijgen wij ze in de winkel? Wordt dat weer een dag later? De dozen worden geleverd op retourpallets. Hoe werkt dat straks? De goederen zouden verzekerd zijn, maar in hoeverre wordt een gedeelte van de verzekeringskosten afgewenteld op de winkelier? Slechts het doorsluizen van de goederen zou tegen zeer geringe kosten gaan. Voor andere handelingen worden marktconforme prijzen gehanteerd.

Kortom: eigenlijk is het een puur commercieel bedrijf, met oog voor het milieu als basis voor hun bedrijfsvoering.

Wat ons betreft: er kleven nogal wat haken en ogen aan een eventuele samenwerking. Als winkel zitten we niet te wachten op een duidelijk extra kostenpost, of op meer administratieve rompslomp….