Zo’n staatskas is eigenlijk een heel abstract begrip. Natuurlijk, ook een Land heeft inkomsten en uitgaven. Dan gaat het om bedragen die je voorstellingsvermogen te boven gaan. Zo’n Wouter Bos die destijds opdracht gaf om ‘ergens’ 20 miljard euro vandaan te halen, want hij wilde iets met ABN/AMRO. Ik bedoel maar, wij moeten schrapen om onze auto te vervangen, mocht die stuk gaan. Ik noem maar iets.

Een deel van de inkomsten bestaat uit opbrengsten van de accijnsen op tabak en benzine. Een ander deel zijn de opbrengsten uit verkeersboetes. Het rare is, dat de overheid haar begroting daar mede op afstemt.

Er zijn allerlei campagnes gaande om mensen minder te laten roken, om ze helemaal te laten stoppen met roken, enzovoorts. Beter voor je gezondheid. Er zijn ook campagnes gaande om de mens meer gebruik te laten maken met het openbaar vervoer, of de fiets. In ieder geval om de auto vaker te laten staan. Beter voor het milieu. Dan zijn er de verkeersregels waaraan een ieder zich moet houden. Doe je dat niet, en je wordt betrapt, dan krijg je een boete.

Laten we ervan uitgaan, dat de antirook-campagnes helpen. Dat mensen inderdaad minder roken. Wat betekent dat voor de staatskas? Dat er minder inkomsten zijn. De mensen zijn braaf, maar gaan gestraft worden, want er worden alternatieven gezocht om toch maar weer de staatskas op peil te krijgen.
Dezelfde redenering kun je ophouden voor het laten staan van de auto, voor het meedoen aan een schoner milieu.

Onlangs heeft het demissionaire kabinet besloten om de verkeersboetes met 15% te verhogen. Met als argument, echt waar, dat er nu te weinig binnenkomt. Goh, de mensen houden zich beter aan de verkeersregels, maar als ze straks een fout maken, moeten ze meer gaan betalen. In plaats van dat er ergens een beloningsfactor voor goed gedrag gecreëerd wordt….

Nee, dan de Russische overheid: die verandert niets aan de prijs van drank en sigaretten, maar roept de mensen op om meer te gaan roken en drinken. Op die manier vloeit er ook meer in de staatskas.

Kortom: door de begroting van de staatskas mede af te stemmen op wat er aan inkomsten uit accijnsen en verkeersboetes en andere verkeersgelden (vergeet de torenhoge parkeertarieven niet, die ook alsmaar hoger worden) binnenkomt, brengt de overheid de burger in een soort spagaat.

Denk je aan je gezondheid, denk je aan het milieu, en houd je je bovendien aan de verkeersregels…..dan wordt de overheid kompleet gek. En zoals altijd: de burger wordt waarmee dan ook de dupe.