Iets verder op in de straat waar ook de wereldwinkel zit, de Nieuwlandstraat, is Antoon de Jong gevestigd, een zaak voor met name teken-, schilder- en hobbymaterialen. De wereldwinkel koopt er ook wel eens wat. Antoon de Jong bestaat dit jaar 125 jaar.

In het kader van dat lustrum heeft ze een wedstrijd uitgeschreven voor amateurkunstenaars. In sommige gevallen moet het werk aan bepaalde afmetingen voldoen, maar verder is de kunstenaar vrij in het gebruik van welk materiaal dan ook. Het thema is: ‘Kleurrijk Tilburg’.

Voor de beoordeling van wat het beste kunstwerk is, komt geen professionele jury aan te pas. Nee, Antoon de Jong heeft particulieren en winkeliers in de straat bereid gevonden om kunstwerken achter hun ramen aan de straatkant tentoon te stellen. Het publiek mag op die manier een oordeel vellen over wat ze het beste werk vindt. Ik neem aan dat mensen die mee willen doen aan de jurering, dat even kenbaar moeten maken in de zaak. Dan zullen ze wel een formuliertje meekrijgen. Mochten er te weinig spontane aanmeldingen komen, dan zal Clemans de Jong, de man die nu de scepter zwaait in Antoon de Jong, wel jureerders achter de hand hebben.

Een heel leuk idee. Zo ziet het straatbeeld er nu uit:

De mensen kunnen er de hele maand mei nog van genieten.