Afgelopen donderdagavond zijn we met een vriendin de kermis op geweest. We begonnen bij het gedeelte van de kermis dat het dichtst bij ons huis is. Je staat hier eens stil, je neemt daar eens een foto. Partner en vriendin gaan in de weer met balletjes schieten, ik ook. Dan komt partner bij een attractie waarbij je met water brandende gevels moet uitdoven. Het werk van een brandweerman. Partner zat al achter zo’n brandslang voordat iemand er erg in had. Tijd voor wat foto’s. Dacht ik. Weg fototoestel. De route die we genomen hadden, nog eens teruggelopen, bij de attracties waar we stil gestaan hebben extra goed op de grond gekeken. Je weet nooit. Maar nee, het fototoestel was kwijt.

Op de foto’s na, die net die avond gemaakt waren, waren alle andere foto’s die op het toestel stonden, al naar de computer overgeheveld.

Toch, als je gewend bent zo’n handzaam toestelletje steeds bij de hand te hebben, voelde het opeens wel kaal, om zonder fotocamera rond te lopen. We gingen een nieuwe kopen. Het werd op zich wel tijd, want veel mobieltjes met fotomogelijkheden konden al foto’s maken met meer megapixels.

Vrijdagmiddag was ik in het bezit van een andere camera. Net zo handzaam. Maar met veel meer mogelijkheden. Heel summier liet de verkoper een aantal mogelijkheden tijdens een demonstratie zien. ‘Maar het staat allemaal in de handleiding.’

Met een bijna lege batterij heb ik op weg van de winkel naar huis wat testfoto’s genomen, waarvan deze gelukt is:

Er was een basisboekje, waarin de highlights aangestipt werden. Verder werd er verwezen naar de uitgebreide gebruikshandleiding op een CD. 125 bladzijden, PDF. Ik geef toe: goed voor het milieu, er wordt minder papier verbruikt. Maar binnen die handleiding wordt op bladzij 83 verwezen naar iets op bladzij 72. Je scrollt wat af. Ben je bij blz 72, dan ben je weer vergeten wat er op blz 83 stond. Enzovoorts.

Kortom: voor mij is het niets, zo’n gebruikshandleiding op een CD. Niet dat ik geen informatie eruit gehaald heb, maar een boekje waarin je bladwijzers kunt leggen, en dat je makkelijker als naslagwerk kunt gebruiken, is toch handiger.