Er wordt de laatste tijd meer en meer op gehamerd dat het plastic gescheiden moet worden van de rest van het afval. Natuurlijk scheidde je al glas en papier en groenafval. Daar komt nu plastic bij.

Hoe er met het gescheiden plastic door de gemeentes omgegaan wordt, verschilt nogal. Er zijn gemeentes die het plastic op gezette tijden komen ophalen, net zoals de kliko voor het restafval en de groenafval. Bertie heeft iets over die vorm van ophalen van plastic geschreven.

Tilburg heeft op een paar plaatsen bij de glascontainers ook plasticcontainers staan. Die plaatsen liggen nogal ver uit elkaar. Het noodt dan ook niet echt uit om als Tilburger plastic te scheiden, tenzij je in de buurt van zo’n container woont. Wij wonen er niet dichtbij, maar omdat partner eens per week er toch in de buurt komt, zijn wij nu ook aan het scheiden. Per week neemt ze toch wel twee à drie zakken met plastic mee.

So far so good.

Voor de wereldwinkel moet ik de laatste tijd nogal eens naar de stort. De kelder wordt opgeruimd. Spullen waar al jaren niets mee gedaan wordt, moeten een andere bestemming krijgen. Enzovoorts.

Zo bracht ik vandaag weer een lading weg. Karton, hout, kapotte stoelen en plasticafval. Voor het plastic moest ik 5 euro betalen. Ach, dacht ik, het zij zo. Bij het afvalplein aangekomen, bleek dat het plastic gegooid moest worden in de bak waar ook het restafval in zit. Vreemd.

Ik vertelde dat ik 5 euro voor het afvoeren van plastic moest betalen. Dat ik dan wel verwacht dat er een aparte bak voor plastic is. ‘Ja, nee, u hebt gelijk, wij vinden het ook een beetje afzetterij. Maar u moet maar denken: voor al het overige betaalt u niets.’ Dat klopt.

En toch vind ik dat er een aparte bak voor plastic moet staan.