Er zijn verschillende weblogproviders die hun diensten en een digitale ruimte gratis aanbieden aan mensen die een blog willen bijhouden over wat dan ook. De tegenprestatie is dat je toestaat dat er advertenties op je website te zien zijn. Zo heb je Bloggers.nl, variaties op Blogsnel.nl, Punt.nl en ook Web-log.nl. Je hebt wel een eigen webstek, maar in het adres dat naar je website leidt, wordt altijd de webloghost genoemd.

Het is wel lekker, gratis bloggen, maar soms moet je de dingen laten welgevallen, zoals ze komen.

Ik volg bijvoorbeeld blogs van Bertie en Lien, die hun onderkomen gezocht hebben bij Web-log.nl. Deze host heeft bedacht dat het streepje dat ze in haar adres voert, dat dat streepje maar eens weggestreept moet worden. Het moet gewoon ‘Weblog’ worden. Het spreekt voor zich dat de consequentie van die actie is, dat de desbetreffende weblogs niet bereikbaar zijn. Er moet wat gesleuteld worden. Even een streepje weghalen, dat moet toch niet zo moeilijk zijn, denk je in je naïviteit. Een dag, hooguit twee dagen werk. De operatie duurt nu al een week.

Omdat het eind nog niet in zicht lijkt, is er een tijdelijke uitwijkpost in het leven geroepen voor die web-loggers/webloggers die niet langer meer kunnen wachten om hun ei kwijt te kunnen. Het is overigens geen initiatief van de web-loghosten.

Er is nog niet echt gebruik van gemaakt. Ik stel me zo voor dat de stukken die geplaatst worden, op volgorde van binnenkomst te lezen zijn. Dat je moet scrollen naar het stukje van die web-logger die je gewend bent te volgen (gesteld dat die iets geplaatst heeft). Gegeven het tijdelijke karakter zal er niet veel gecategoriseerd worden.

Ach, het is een handreiking naar die mensen toe, die iets te melden hebben, dat urgent is, en voor wie twee telefoontjes niet volstaan.

Ik ben in deze blij dat ik mijn eigen domein heb. Het heeft hier en daar enkele tekortkomingen, maar het functioneert voor het doel waarmee ik het gebruik.