Rob Verbunt zwaait dit jaar 10 jaar de scepter in café De Troubadour in Tilburg. Hij vond dat wel een mooi moment om daar iets mee te doen.
Vorige week had hij een foto-puzzeltocht uitgezet.
Gisteravond heeft hij iemand naar het café laten komen die op een groot scherm aan de hand van oude en recente foto’s een virtuele wandeling door het centrum van Tilburg van commentaar voorzag. Gerard Otten, nauw verbonden met de stadsgidserij Tilburg. Hij deed dat heel leuk. Omdat hij foto’s liet zien van de situatie vroeger, en foto’s van hoe het er nu uitziet, was dat juist voor de mensen die de oude situatie nog kenden iets extra’s. Ik kwam in Tilburg wonen na de sloopactiviteiten van burgemeester Becht. Maar toch, ook voor niet-ingewijden was het interessant.

Je hoort ook nog eens wat. In vroeger tijden waren in Frankrijk eigenlijk maar twee wijnen belangrijk: de Bourgogne en de Bordeaux.

De Bordeaux werd over water naar Dordrecht vervoerd. Daarvandaan werd deze wijn in Nederland verder gedistribueerd. De Bourgogne werd over land naar Tilburg vervoerd, en van daaruit verder Nederland in.

Omdat de Bordeaux vanuit Dordrecht gedistribueerd werd, werd die een protestantse wijn genoemd. Bourgogne, gedistribueerd vanuit Tilburg, werd een katholieke wijn genoemd.

Ik wist het niet, maar ik vind het vreemd dat zo’n onderscheid sowieso gemaakt werd.