Tilburg is geen uitzondering. In bijna elke stad of dorp wordt munt geslagen uit het parkeren van auto’s. Het begint op parkeerplaatsen, waar parkeermeters staan, maar vanuit het centrum rukken de meters ook op in de gewone straten. ‘Om overlast tegen te gaan’ heet de argumentatie. Ik denk daar het mijne van. Iedereen zou eens een paar weken in Frankrijk rond moeten trekken: daar neemt men het niet zo nauw met hoe je je auto parkeert. En het zijn juist de buitenlanders die daar aanstoot aan nemen.

Parkeermeters dus. Zorgt voor geld in het laadje van de gemeente.

Nu zijn er wijken die op de grens van het centrum liggen, die door het parkeerbeleid van de gemeente in het centrum auto’s te verwerken krijgen, die normaal gesproken in het centrum geparkeerd worden. Bewoners kunnen nu via een klankbordgroep aan de gemeente vragen om parkeerregulering. Dat wil zeggen dat er op een gedeelte van de plekken waar geparkeerd kan worden, dat daar parkeermeters komen, en dat het merendeel van de parkeerplekken bestemd is voor vergunninghouders. Overigens zijn er voor de bewoners in het centrum zones voor vergunninghouders.

Als bewoner van een wijk waar parkeerregulering geldt (plaatsen met perkeermeters en voor vergunninghouders), betekent het dus dat je extra geld kwijt bent: zo’n parkeervergunning kost natuurlijk geld. Mensen die op bezoek willen komen, moeten om te beginnen al geld in de meter stoppen (bedragen van €2,50 per uur zijn maar heel normaal), en als ze wat langer blijven, moeten ze de tijd in de gaten houden, om de meter opnieuw te vullen. De gemeente heeft wel een systeem van parkeerkorting voor het bezoek, maar dat geldt maar voor één bezoeker.

Ik verbaas me er dan ook over, dat een klankbordgroep die zegt de bewoners te vertegenwoordigen, voor een parkeerregulering is in ‘hun’ wijk.

Wij kregen op bepaald moment een brief waarin de besluiten stonden die ‘onze’ klankbordgroep met de gemeente afgesproken had. Onze klankbordgroep. Tot deze brief, wist ik niet eens dat we een klankbordgroep hadden.

Gelukkig ontspringen wij nog net de dans. De parkeerregulering houdt net een straat van ons vandaan op.