Ik sprak iemand wier kinderen van 16 jaar en 18 jaar geweigerd werden om naar een film te kijken die volgens de filmkeuring voor 16 jaar en ouder was. De caissière van de bioscoop geloofde niet dat ze ouder dan 16 jaar waren. Een ID konden de kinderen niet tonen.

Nu heb ik altijd begrepen dat de leeftijdsindicatie voor films een soort advies was. Kijk, wettelijk is bepaald dat aan jongeren jonger dan 18 jaar geen alcohol verkocht mag worden. Op straffe van boetes houden de winkels zich dan ook aan die wet. Voor de filmkeuring kan ik me niet herinneren dat die leeftijdscategoriën in een wet gegoten zijn. Kortom: waarop baseert de bioscoop zich dat iemand die jonger is dan 16 jaar geen film mag zien die volgens de keuring geschikt is voor mensen ouder dan 16 jaar?

Ik vind het zeer betuttelend.
Maar ja, dat vind ik van de alcoholwet ook. Met je NIX18