Asega Media geeft bladen uit. In Tilburg onder andere DeT, In your pocket, John Beeren Magazine, Emma/Pieter, Quats. In Amsterdam onder andere ZOZ en Hello Zuidas. In Nijmegen Mariken en in Breda De Barones. Verder het programmaboekje van Festival Mundial en de Festival Mundialkrant. Enzovoorts. Sommige bladen verschijnen eenmaal per maand, andere eens per kwartaal of per halfjaar.

Die bladen worden niet door Asega Media gedrukt. Dat wordt uitbesteed.

Zo kon het gebeuren dat er een bedrijfsuitje georganiseerd werd naar Drukkerij Em. de Jong. Deze drukkerij drukt De Barones en Mariken voor Asega Media.

Bij binnenkomst vallen een oude drukpers op en een apparaat met apart toetsenbord:

Er zijn verschillende druktechnieken. Naast hoogdruk en zeefdruk, richt Drukkerij de Jong zich voornamelijk op Offset en Digitale Druk. Er werd gepraat over heat press en cold press. Rotatiedruk, vellen offsetpers. Verschillende papiersoorten, glanzend of mat, een zus coating of een zo coating. Kleurschakeringen. Het bedrijf blijft zich oriënteren op nieuwe of alternatieve mogelijkheden van de drukmarkt.
Tegen de tijdgeest in heeft ze geïnvesteerd in een nieuwe drukmachine:

Een oude rotatiedrukmachine wordt ontmanteld:

Er worden natuurlijk hele hoeveelheden papier gebruikt in het produktieproces:

Op de vraag hoeveel bomen daar nu eigenlijk voor gekapt worden, kwam het antwoord: ‘Goede vraag…’ Waarna: ‘Er zijn produktiebossen.’
Overigens is dit papier nadat het gedrukt is zo’n 5 keer goed recyclebaar. Daarna eindigt het hergebruikte papier in de verbrandingsoven.

Als het aan Drukkerij de Jong ligt, is ze nog niet uitgegroeid. Achter de gebouwen waar nu geproduceerd wordt, ligt een weiland dat ook in bezit is van de onderneming. Nu grazen er nog koeien. Hoelang nog?